Meander Medisch Centrum Baarn
Wij zijn geopend ma. t/m vr. van 08:00 - 17:00 uur

Kronen en bruggen

Kronen en bruggen zijn duurzame en natuurlijke restauraties van porselein. Als er onvoldoende houvast is voor een normale vulling, dan is een kroon een mooi alternatief, waarmee de tand of kies zijn oorspronkelijke vorm en functie weer terugkrijgt.

Meer info

Een brug zit vast aan twee of meer pijlers. Dat zijn afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte van de ontbrekende tand of kies. Een brug bestaat uit twee of meer kronen die op pijlers passen en een brugtussendeel, ook wel ‘dummy’ genoemd. Deze bestaat uit één of meer kunsttanden en/of kiezen die op de plaats van de open ruimte komen.

Voor een brug kan gekozen worden in de volgende gevallen:

  1. Om beter te kunnen kauwen
  2. Verbetering van het uiterlijk
  3. Om te voorkomen dat tanden en kiezen scheef gaan staan en/of gaan uitgroeien.

Hoe wordt een kroon of brug gemaakt?
De tand(en) worden eerst door de tandarts (vaak onder verdoving) omslepen met de boor om de juiste preparatie (ook pijler of stomp genoemd) te verkrijgen. Vervolgens wordt deze preparatie afgedrukt door middel van een afdruklepel met een rubberachtige massa in de mond. De tandtechnieker ververvaardigt vervolgens de kroon of brug. Uiteindelijk plaatst de tandarts de kroon of brug op de stomp door middel van een speciaal cement.

Geeft de behandeling door middel van kronen of bruggen (na)pijn?
Na plaatsing kan een tand of kies die van een kroon of een brug is voorzien soms gevoelig zijn. Dit is meestal tijdelijk.

Raadpleeg de tandarts als de gevoeligheid aanhoudt of heviger wordt.

Meer info

© 2024 Alle rechten voorbehouden